Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek "PRZYCHODNIA", piętro II, gab. 211

Rejestracja: tel. 91 425-3408


Poradnia zajmuje się oceną rozwoju psychoruchowego, diagnostyką i leczeniem schorzeń okołoporodowych oraz rehabilitacją dzieci prowadzonych w poradni.

Pacjentami poradni są: dzieci z ciąż patologicznych, w tym: wcześniaki, dzieci hypotroficzne, dzieci z ciąży powikłanej konfliktem serologicznym, gestozą, cukrzycą matki, urodzone w zamartwicy, z zaburzeniami neurologicznymi wczesnego dzieciństwa.

W ramach wizyty w poradni wykonuje się m. innymi badanie ultrasonograficzne mózgowia oraz niezbędną diagnostykę pediatryczną w oparciu o laboratorium i pracownie diagnostyczne SPSK 1. Poradnia prowadzona jest przez lekarzy specjalistów pediatrów i neonatologów z Kliniki Neonatologii.