Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek CDiLND, wejście "O", parter

Rejestracja: tel. 91 425-0472, 91 425-0473, fax 91 425-0474


Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie prowadzi badania mające na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory. Badania genetyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów klinicznych, zwiększając przez to szansę całkowitego wyleczenia. W przypadku wystąpienia zachorowań na nowotwory wśród krewnych można zasięgnąć porady w Onkologicznej Poradni Genetycznej (OPG). Pacjenci, którzy chcą się zarejestrować do Onkologicznej Poradni Genetycznej w Szczecinie muszą mieć skierowanie od lekarza rodzinnego i być ubezpieczonym.


Do skierowania należy dołączyć wypełnioną ankietę.


Rejestracja online jest głównie dla pacjentów, którzy jeszcze nie byli w OPG. Pacjenci, którzy jeszcze nie byli w OPG, a byli ich krewni powinni w chwili rejestracji podawać nr karty rodziny.

Dodatkowe informacje www.genetyka.com