Kierownik Oddziału: dr n. med. Grzegorz Jagielski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wiesława Majorek

Rejestracja tel./fax.: 91 425-3010

Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. 91 425-3222(3)

Izba Przyjęć - tel: 91 425-3363

Rejestracja tel./fax.: 91 425-3250

Lokalizacja: Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1, wejście: C1

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje między innymi strefą segregacji medycznej, salą resuscytacji z dwoma stanowiskami, salami obserwacyjnymi, pomieszczeniem dekontaminacji. Personel oddziału stanowią lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, pielęgniarki ratunkowe oraz licencjonowani ratownicy medyczni. Czas hospitalizacji pacjenta w stanie zagrożenia życia nie przekracza 24 godzin. Zadaniem SOR jest ratowanie życia w nagłych przypadkach niewydolności krążeniowo-oddechowej, zatrzymania krążenia u dorosłych i dzieci (m.in. elektroterapia nagłego zatrzymania krążenia, jego leczenie farmakologiczne); postępowanie w urazach wielonarządowych, urazach czaszkowo-mózgowych, nagłych stanach neurologicznych, zagrożeniach środowiskowych, takich jak skażenia środowiskowe, uraz termiczny spowodowany niskimi i wysokimi temperaturami, utonięcia, porażenia prądem elektrycznym, leczenie ostrych zatruć.

Głównymi zadaniami postawionymi przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym są: maksymalne wykorzystanie "złotej godziny" i maksymalne ograniczenie wskaźnika zgonów, których można uniknąć. Szpitalny Oddział Ratunkowy stanowi istotne ogniwo w postępowaniu z poszkodowanymi w zdarzeniach o charakterze masowym.

Stale współpracujemy z innymi ogniwami  Ratownictwa Medycznego, między innymi Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym HEMS oraz z Lekarzem Koordynatorem Ratownictwa Medycznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Posiadamy Certyfikat Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 


 

Kierownik: dr n. med. specjalista chirurg Maciej Miernik

Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Przybylska

Lokalizacja: Police, ul.Siedlecka 2, parter

Rejestracja tel.: 91 425-3800

 

Ogólna Izba Przyjęć świadczy usługi na rzecz oddziałów znajdujących się w szpitalu w Policach.

 


 

Koordynator Starszy Specjalista - dr n. med. Elżbieta Petriczko

Koordynator Starszy Specjalista - dr n. med. Marek Rybkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Falkowska-Sobolewska

Rejestracja tel.: 91 425-3141

Lokalizacja: Szczecin ul.Unii Lubelskiej 1, wejście K, parter

 

Pediatryczna Izba Przyjęć świadczy usługi na rzecz I Kliniki Chorób Dzieci, II Kliniki Chorób Dzieci, Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej oraz Kliniki Ortopedii Dziecięcej.

 


 

Centrala telefon: 91 454-0653

Lokalizacja: Szczecin, ul. Broniewskiego 26

 

Psychiatryczna Izba Przyjęć pracuje na potrzeby pacjentów Kliniki Psychiatrii.