Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynków SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie


Wartość projektu: 15 982 670,00 PLN
Dotacja NFOŚIGW: 4 106 600,00 PLN

Termomodernizacja finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji - GIS.

Numer umowy o udzielenie dotacji: 404/2011/Wn-16/OA-TR-ZI/D z dnia 07.09.2011r.

Termomodernizacją objętych jest łącznie dziewięć skrzydeł budynku głównego Szpitala (A, B, C, D, E, F, G, H, I) oraz 2 budynki wolnostojące (pp 1 i pp 2).

Zakres zadania to w szczególności: wymiana stolarki okiennej oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników, pionów instalacyjnych oraz montażem automatycznych zaworów podpionowych i układów regulacji temperatury, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z wymianą pionów oraz montażem podpionowych zaworów termostatycznych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów i dachów, remont tarasów schodów i wejść.

Prace termomodrenizacyjne wykonane zostały w pełnym zakresie.
Prace budowlane trwały od lipca 2011 r. do listopada 2012 r.

(Aktualizacja: 22.01.2013)