Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie oportunistycznym na lata 2016-2018

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Niniejszy opis dotyczy realizacji Programu w systemie oportunistycznym. W systemie tym identyfikacja kandydatów do badań odbywa się przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Kryteria włączenia do badań:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osoby w wieku 40-65 lat, które maja krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-65 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywanych kontrolnych kolonoskopii.

Do badań nie kwalifikujemy osób z klinicznymi objawami sugerującymi istnienie raka jelita grubego oraz osób, które miały badanie wykonane w ostatnich 10 latach. Osoby takie powinny mieć wykonane badanie kolonoskopowe w trybie normalnym (skierowanie od lekarza POZ).

Na kolonoskopię można zapisać się telefonicznie lub osobiście w Centrum Diagnostyki Schorzeń Przewodu Pokarmowego SPSK 1 PUM – Pracownia endoskopii

ul.  Unii Lubelskiej 1.

Tel. 91 425-3229 (Rejestracja) w godz. 8:00 - 14:00 (wejście G, I Piętro)

W trakcie zapisu na badanie otrzymacie Państwo niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania, jego przebiegu oraz środki do przygotowania jelita do badania.