Szczegóły ogłoszenia /18.09.2018/

Zamawiający unieważnia ogłoszenie bez podania przyczyny  /03.10.2018/