INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązania organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia.

Pakiet onkologiczny to określenie aktów prawnych wprowadzających szybką terapię onkologiczną.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w trosce o zapewnienie Pani/Panu informacji, udostępnia numer telefonu Koordynatora Opieki Onkologicznej oraz adres e-mail, na który może Pan/Pani kierować pytania dotyczące organizacji leczenia.

Koordynator udzieli Panu/Pani informacji o terminie, miejscu Konsylium i organizacji procesu leczenia po ustaleniu harmonogramu leczenia na Konsylium.

Warunkiem przyjęcia pacjenta na Konsylium jest wystawiona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawierająca informacje o przeprowadzonej wcześniej diagnostyce.

DIAGNOSTYKA

ETAP DIAGNOSTYKI WSTĘPNEJ I POGŁĘBIONEJ

W przypadku wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub innego lekarza posiadającego uprawnienia do wystawiania karty informujemy, że dalsza diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, będzie odbywała się w następujących poradniach SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 PUM:

Poradnie 71-252 SZCZECIN, UL. UNII LUBELSKIEJ 1

DLA DOROSŁYCH

budynek "PRZYCHODNIA" wejście "D":
telefon do rejestracji 91 425-3395

 • Chirurgii ogólnej
 • Endokrynologiczna
 • Ginekologiczna
 • Gastroenterologiczna
 • Neurochirurgiczna
 • Neurologiczna
 • Otolaryngologiczna
 • Chirurgii szczękowo-twarzowej

budynek CDiLND wejście "N":
telefon do rejestracji 91 425-0490

 • Ginekologiczna
 • Hematologiczna
 • Onkologiczna
 • Ortopedyczno-Urazowa
 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

budynek "PRZYCHODNIA" wejście "D"
telefon do rejestracji 91 425-3408

 • Chirurgii
 • Ortopedii

budynek "ŚW.MIKOŁAJ" wejście "M"
telefon do rejestracji 91 425-3165

 • Gastroenterologii
 • Onkologii i Hematologii
 

Poradnie 72-010 POLICE, UL. SIEDLECKA 2

DLA DOROSŁYCH

budynek główny, parter
telefon do rejestracji 91 425-3878

 • Schorzeń Tarczycy
 • Ginekologiczno-Położnicza
 • Chorób Skórnych i Wenerycznych
 • Chirurgii Ogólnej
 • Okulistyczna