Lokalizacja: Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek "PRZYCHODNIA", piętro I, gab. 124, 125

Rejestracja: tel. 91 425-3395


W ramach poradni neurologicznej wyodrębniono następujące poradnie:

Poradnia Schorzeń Pozapiramidowych i Zaburzeń Pamięci

Poradnia prowadzi diagnostykę i leczenie m.in. choroby Parkinsona (w tym leczenie trudnych przypadków), dystonii, tików, kręczu karku, blefarospasmus, chorób przebiegających z otępieniem (Alzheimera, pląsawicy Huntingtona, otępień naczyniopochodnych, pourazowych, poinfekcyjnych, polekowych, metabolicznych), chorób neuronu ruchowego, dziedzicznych przebiegających z zaburzeniami móżdżkowymi. Poza tym, poradnia udziela konsultacji w zakresie powikłań neurologicznych w przebiegu chorób tkanki łącznej.

Konsultantami poradni są specjaliści neurolodzy z Kliniki Neurologii.

Poradnia Chorób Nerwowo-Mięśniowych

Poradnia obejmuje diagnostykę i leczenie chorób mięśni (myopatie, dystrofie, myastenia) oraz nerwów obwodowych (mono- i polineuropatie). Wykonuje badania EMG z potencjałami wywołanymi. Konsultacji udzielają specjaliści neurolodzy z Kliniki Neurologii.

Chorób Naczyniowych Mózgu.

Konsultacji wysokospecjalistycznych z pełną diagnostyką (EEG, TK, NMR) z zakresu chorób naczyniowych mózgu (stany poudarowe) udzielają specjaliści neurologii z Kliniki Neurologii SPSK1.

Poradnia Padaczkowa

Poradnia prowadzi diagnostykę i leczenie padaczki, w tym padaczek opornych na leczenie oraz różnicowanie przyczyn zaburzeń świadomości (w oparciu o badania EEG z aktywacją i badania obrazowe, tj. tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny). Konsultacji udzielają specjaliści neurolodzy zatrudnieni w Klinice Neurologii.

Poradnia Stwardnienia Rozsianego

Poradnia obejmuje diagnostykę i leczenie stwardnienia rozsianego oraz dalszą rehabilitację chorych. Konsultantami poradni są specjaliści neurolodzy z Kliniki Neurologii

Poradnia Neurologii Ogólnej

Konsultacji wysokospecjalistycznych z pełną diagnostyką (EEG, TK, NMR) z zakresu chorób układu nerwowego udzielają specjaliści z Klinik Neurologii.